Reklamace

Stáhněte si níže uvedený formulář, vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete spolu s kopií faktury na adresu prodávajícího.

Podrobné podmínky reklamace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Vrácení zboží do 14 dnů (odstoupení od smlouvy)

Při nákupu zboží na dálku máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou:

  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal,
  • digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete nám oskenovaný formulář (ke stažení níže). Vrácené zboží zasílejte zpět s kopií vyplněného formuláře a faktury na adresu prodávajícího. Platbu vrátíme po obdržení a zkontrolování vráceného zboží.

Podrobné podmínky vrácení zboží jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.