Brichcín Slavoj, MUDr.

Nar. 1935, Lék.fak. UK v Plzni absolvoval r. 1958. 1965–67 kurz psychologie pro lékaře FF UK Praha. R. 1961 atestace z psychiatrie I.st., r. 1969 atest. II. st., 1977 atestace ze sexuologie. Vedl několik psychiatr. a sexuolog. ambulancí v jihočeském kraji a v Praze. Od r. 1986 je primářem sexuol. odd. PL Bohnice.

Odb. činnost: člen Krajské posudk. komise 1962–86, soudní znalec v odvětví psychiatr. a sexuolog. (od r. 1967), člen etické komise Psych. centra Praha a Psych. léčebny Bohnice 1992–99, člen redakční rady časopisu Kriminalistika, předseda Komise ochran. léčení na MZ ČR (od r. 1999), člen prac. skupiny MZ – vědecká rada (od r. 2000), člen porad. orgánu Institutu kriminologie a soc.prevence (od r. 2000), člen Arbitrážní komise Rad pro reklamu ČR (od r. 2001), člen Etické komise MZ (od r. 2002), předseda výboru sexuol. sekce Psychiatrické spol. ČLS JEP, výzkum v psychiatrii a sexuol. od r. 1959, grantový výzkum 1993–95.

Pedagogická činnost: v šedesátých letech SZŠ Č. Budějovice, v 90. letech SZŠ Praha, právnická fak. UK Praha – sexuologie 1991-93, Policejní akademie Praha – sexuologie (od r. 1993 dosud), ILF Praha od 90. let dosud, nyní IPVZ katedra psychiatrie.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek