Brož Prokop, P. ThLic. Th.D.

P. ThLic. Prokop Brož, Th.D., (1972, Náchod) je děkanem KTF UK Praha. Filosofii a teologii studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 obdržel jáhenské a v roce 1997 kněžské svěcení. Působil v duchovní správě (Nová Paka, 1997–8, Kutná Hora, 1998–2001) a ve školství (Gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře, 1998–2001). V letech 2001–3 studoval na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Od roku 2003 působil jako odborný asistent na katedře systematické teologie KTF UK. Od roku 2007 je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V roce 2008 ukončil doktorské studium na KTF UK (disertační práce: „Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera“). Působí také jako externí vyučující katedry systematické teologie na CMTF UP Olomouc a je členem redakce Perspektiv.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky