Burda František Petr, Mgr.

Narozen r. 1972 v Hradci Králové. Studium na Pedagogické fakultě UK v HK, obor speciální pedagogika, poté sociální pracovník v DD Malá Čermná. Studium na Teologické fakultě UK v Praze. Diplomová práce na téma: Naděje navzdory vší beznaději v díle francouzského básníka Charlese Peguy. Studium dokončeno. V současné době postgraduální studium tamtéž, tématem disertační práce je Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí dvacátého století. Současně byl členem ekologických hnutí, věnoval se práci s dětmi a mládeží. Na PF vedl filmový klub, člen alternativního projektu PH Club HK, v r. 2001 založil sdružení Quo vadis (sdružení je zaměřeno na literárně-výtvarnou, hudební a divadelní činnost, pořádání dětských táborů a workshopů pro dospělé Ars poetica).

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky