Charouz Jindřich Zdeněk, P. PhDr., OPraem.

Nar. 1959, administrátor farnosti v Úsobí ve Štokách (okr. Havlíčkův Brod). Po studiu archivnictví na Fil. fakultě Masarykovy un. v Brně (1983 PhDr.) pracoval jako archivář. Ještě za totality tajně vstoupil do želivské kanonie premonstrátského řádu a začal studovat teologii, kterou řádně dokončil v Olomouci, a v r. 1992 byl vysvěcen na kněze. V letech 1993–95 studoval církev. dějiny v Římě (Pontificia Universita Gregoriana). Vedle historie řádu a národních světců se věnuje především soudobým církevním dějinám.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek