Daněk Petr, prof. PhDr., Ph.D.

Petr DANĚK (1957, Praha) je český muzikolog, pedagog, interpret, dramaturg a manažer. Vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze. Poté pracoval v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, na Ministerstvu kultury ČR (1990–91), na Filozofické fakultě UK (1991–1993 a od 1997 dosud), jako člen výboru a dramaturg na festivalu Pražské jaro (1993–1996). Na hudební fakultě AMU spoluvytvářel obor hudební management (1993–1998). V letech 1991–1993 a 1997–2014 přednášel v Ústavu hudební vědy UK FF v Praze. Nyní působí na VŠMU v Bratislavě, kde přednáší dějiny hudby, hudební management a dramaturgii, a metodologii hudební vědy. Současně je od roku 2018 profesorem pražské HAMU. Od roku 2019 do prosince 2020 byl členem oddělení muzikologie Ústavu dějin umění AV ČR.

Je vedoucím souborů Duodena cantitans (1983–2001), Capella Rudolphina a Octopus pragensis, jež se zabývají interpretací hudby renesance, raného baroka a současnosti. V letech 2006–2012 působil jako programový ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Napsal a vydal řadu studií a článků v odborném tisku doma i v zahraničí. Je koordinátorem mezinárodního projektu Musica Rudolphina. V letech 1988–1991 byl výkonným redaktorem časopisu Hudební věda. Je mezinárodně uznávaným specialistou na hudební kulturu rudolfínské Prahy a dějiny hudebního tisku.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek