Dospěl Marek, Mgr.

Narozen 16.12.1977 v Poličce. Absolvoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obory latina, dějepis). Nyní (2007) studuje pátým rokem egyptologii a klasickou archeologii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001–2007 pracoval v knihovně Ústavu pro klasická studia Akademie věd České republiky, zprvu na civilní službě. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK v Praze a Káhiře, kde se věnuje koptologickým studiím, dějinám přítomnosti českých františkánů coby misionářů v zemích Blízkého východu a Rohu Afriky a účastní se archeologického výzkumu v oáze el-Hajez a s tím spojených úkolů, se zvláštním zřetelem k počátkům křesťanství. Z uvedených oborů také publikuje. Je členem redakčního komitétu Parrhésie – Revue pro východní křesťanství.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek