Halas Zdeněk, Mgr., DiS., Ph.D.

Mgr. Zdeněk HALAS, DiS., Ph.D., získal magisterské vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru matematika a její aplikace (2003). Doktorát v oboru matematiky obhájil v roce 2008. Základy teologického vzdělání získal na teologické VOŠ biblické v Hradci Králové (2006), kde byl mimo jiné jeho učitelem novozákonní řečtiny Mgr. Karel Dřízal. V Českobratrské církvi evangelické slouží jako ordinovaný presbyter. Přednáší na Evangelikálním teologickém semináři v Praze či na Katedře didaktiky matematiky MFF UK.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek