Herbst Karel, Mons., SDB

Narozen 6. 11. 1943 v Praze. Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973. Působil jako kaplan v Mariánských Lázních, později na Svaté Hoře v Příbrami. Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Pracoval v podniku „Úklid“ jako čistič výkladních skříní mj. také s dnešním kardinálem Miroslavem Vlkem. 11. září 1976 složil věčné sliby jako salesián Dona Boska. Tajně pracoval s mládeží, především formou „chaloupkového“ apoštolátu. V září 1986 mu byl Státní bezpečností vrácen souhlas k výkonu duchovenské činnosti, působil jako administrátor farnosti ve Starém Sedlišti, ve Všetatech, později jako ředitel komunity v Praze-Kobylisích. V rámci salesiánské provincie plnil funkci delegáta pro formaci, později pak z pověření kardinála Vlka spirituála v  pražském arcibiskupském semináři. Pobýval také v salesiánské komunitě ve Fryštáku u Zlína. Světícím biskupem pražské římskokatolické arcidiecéze byl ustanoven 6. dubna 2002.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky