Herold Miroslav, P. Mgr., Lic., SJ

Miroslav HEROLD (1978, Praha) vstoupil po maturitě na pražském Arcibiskupském gymnáziu (1996) do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně přešel do Bratislavy, kde v letech 1998−2000 absolvoval studia filozofie na Teologické fakultě Trnavské univerzity. Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života řeholní komunity, strávil v letech 2000−2002 v Praze u kostela sv. Ignáce. Následovala teologická studia na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 2005 byl v hlavním řádovém chrámu Il Gesù v Římě vysvěcen na jáhna. V roce 2006 ho v chrámu sv. Ignáce v Praze vysvětil na kněze pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. V letech 2006−2010 následovala studia dějin umění a církevních dějin opět na římské Gregoriáně. V akademickém roce 2015−2016 zahájil doktorské studium historie na KTF UK v Praze, které úspěšně ukončil v září 2019. Poté odcestoval do irského Dublinu na třetí probaci, kde setrval do května 2020. Dále působil v olomoucké komunitě, než se v září 2020 se přestěhoval do komunity na Velehradě, kde je ustanoven kaplanem farnosti.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek