Hylmar František, P., SJ

Narozen r.1957 v Hradci Králové. V letech 1976-1981 studoval geodézii a kartografii a pracoval v oboru v Praze. V září 1989 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu. Studium filozofie, teologie a spirituality v zahraničí. 1997–1999 vysokoškolská pastorace v Olomouci, 2002–2004 u sv. Ignáce v Praze, od 2004 provinciál České provincie TJ.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky