Jindráček Efrem, P. prof. PhDr. Mgr., Ph.D., OP

P. prof. PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, Ph.D., OP, (1975, Praha) je dominikánský kněz, filosof a teolog, profesor na Filosofické fakultě Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě, kde dříve zastával pozici proděkana. Do dominikánského řádu vstoupil v roce 1993. Filosofii a teologii studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, studia ukončil diplomovou prací na téma „Princip individuality v Tomášově traktátu De ente et essentia“. Současně vystudoval filosofickou fakultu. Na kněze byl vysvěcen v roce 2002. V letech 2003–2005 pokračoval ve studiích na římském Angelicu. Od roku 2007 pracuje na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Mši svatou slouží v dominikánském ritu.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky