Kalábová Marie, Ing.

Vysoká škola stroj. a text. Liberec, Vyšší odb. škola biblická H.Králové (v souč.), stáž na Evangelische Hochschule für Sozialarbeit Dresden (1996) a stáž na Univerzitě v Sheffieldu v rámci programu PHARE (1997). Profesní kariéra: učitelka odb.předmětů (1968–70), ved. učňov. střediska (1975–78), konstruktérka (1978–82), na Výzkum. ústavu odb. školství Praha jako odb. ref. – specialista (1982–90), na ministerstvu školství ČR jako zást. ředitele odboru (1990–95), jako ředitelka Evangelické akademie Praha (1996–99), v současnosti na české školní inspekci Praha jako ústřední školní inspektorka.

Z bohaté odb. činnosti vybíráme: člen školské komise při Arcib. pražském (1992–93), člen poradního sboru EA při synodní radě ČCE (od r. 1991), člen představenstva Rehabilitačního centra Diakonie ČCE (od r.1996), člen koordinační rady Asociace vyšších odb. škol (od r. 1997), člen prac. skupiny pro zprac. učebních dokumentů pro sociální školství při VÚOŠ Praha (od r. 1997).

Publikovány odb. pedag. články, ved. autorka učebnic Odívání I.-III. pro stř. školy, spoluautor odb. publikace „Škola a právo“.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek