Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc.

Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve vědecké kariéře, kterou začal na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, pokračoval na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Od roku 1990 působí na VŠCHT Praha. Ve své badatelské práci se věnoval problematice prostorového uspořádání proteinů a neurohypofysárních hormonů.

Přinesl zásadní poznatky o přítomnosti kontraktilního aparátu v membráně lidské červené krvinky. Na VŠCHT Praha stál u zrodu laboratoře aplikované proteomiky. Jako jeden z vůdčích pedagogů Ústavu biochemie a mikrobiologie formoval studijní obor Klinická bioanalytika. Výrazně přispěl k rozvoji moderní výuky biochemie a biofyzikální chemie. Vychoval řadu úspěšných absolventů a neúnavně organizuje mezi studenty populární odborná setkání. Profesorem byl jmenován v roce 2001.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek