Konečný Jaroslav, P. MgA. Mgr.

Narozen v r. 1961. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborech Musica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann. Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Zruči nad Sázavou a vikář vlašimského vikariátu. Natočil několik vlastních CD alb.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek