Košťál Miloslav, PhDr. Mgr.

Studium na Filozof.fak. UK v Praze (čeština a dějepis), doktorát filozofie r. 1952 (diplomatika,archivnictví). V letech 1949–1970 odborný archivář měst. a stát. archivu, r. 1970–1988 duchovní (kazatel) Církve bratrské, v r. 1983–1988 člen vedení (Rady) Církve bratrské. Přednášky a kázání v zahraničí (býv. NDR, NSR, Švýcarsko, Holandsko, Švédsko a Finsko).

Zveřejněné práce: články a studie z diplomatiky a archivnictví, články a studie z hospodářských dějin 16.–19. st., články a úvahy na biblické texty a z círk. dějin.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek