Lízna František, P., SJ

P. František Lízna, SJ, (* 11. července 1941 v Jevíčku, † 4. března 2021 Olomouc) kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců.

Pochází z rodiny pronásledované komunisty, byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990.

Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995–2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově. Roku 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva.

Prošel v rámci pěších poutí celou Evropu. Deníkové zápisky z poutí vyšly knižně. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, roku 2003 mu Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla.

Zobrazuji všech 6 výsledků

List of products

Zobrazuji všech 6 výsledků