Lochman Jan Milíč, prof. ThDr. D.D.

Studium na univerzitách v Praze, St. Andrews (Skotsko) a v Basileji. Působí zejména v oblasti systematické teologie. Profesorem v Praze (do r. 1968), v New Yorku a v Basileji (od r. 1969 a do emeritování 1992). Po dvě údobí rektorem univerzity. Pohostinské přednášky na univerzitách na všech kontinentech (i na katol. fakultách). Řada ekumen. funkcí, člen ústředního výboru Světové rady církví, předseda teol. odboru Světové reformované aliance. Čestný občan Nového Města nad Met., nositel Řádu TGM a mnohých akad. cen v zahraničí i v ČR.

Zveřejněno: Řada teol. a fil. knih ve většině evropských a několika asijských jazycích. Česky (výběr) Duchovní odkaz českého obrození (Dobrovský-Bolzano-Kollár-Palacký) 1964, Otčenáš 1993, Desatero 1994, Krédo – Základy ekumenické dogmatiky 1996, O smyslu křesťanských svátků 1996, Oč mi v životě šlo 2000.

Zobrazuji všech 9 výsledků

List of products

Zobrazuji všech 9 výsledků