Machula Tomáš, prof. Ing. Mgr., Ph.D., Th.D.

Tomáš MACHULA (1971, Kyjov) je katolický teolog a filosof, bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2016–2020) a člen Laických sdružení svatého Dominika.

Studoval na VŠCHT v Praze na fakultě životního prostředí. Po roce 1989 se věnoval studiu filosofie na Filosofické fakultě UK, které zakončil v roce 2006 vědeckým doktorátem. V roce 2008 dosáhl vědeckého doktorátu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2010 habilitoval na Filosofické fakultě Univerzity Palackého a získal docenturu. Od té doby působí jako docent na katedře filosofie a religionistiky TF JU. Zde přednáší filosofickou antropologii, filosofickou etiku a středověkou filosofii. Dále je samostatným vědeckým pracovníkem na Filosofickém ústavu AV ČR. Ve své badatelské činnosti se věnuje filosofii a teologii středověké a novověké scholastiky, z velké části je zaměřený na Tomáše Akvinského. V systematické oblasti je středem jeho zájmu především etika ctností a filosofie člověka. Je autorem řady odborných publikací a článků. Je ženatý a je otcem tři děti.

Zobrazuji všechny 4 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 4 výsledky