Malý Václav, Mons.

Mons. Václav Malý (1950, Praha) po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v roce 1976 byl v Praze vysvěcen na kněze. V období 1976–8 působil jako kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 byl zatčen, obviněn z podvracení republiky a do prosince držen ve vazbě. V letech 1980–6 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981–2 byl mluvčím Charty 77 a v roce 1989 Občanského fóra. V období 1990–1 působil v duchovní správě kostela sv. Gabriela, potom šest let jako farář v kostele sv. Antonína v Praze-Holešovicích. 3. prosince 1996 byl jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrován byl 11. ledna 1997 v Praze. Je předsedou české rady Iustitia et pax ČBK, která se zabývá dodržováním lidských práv v ČR i ve světě a vystupuje proti jejich porušování. V roce 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.

Zobrazuji všech 8 výsledků

List of products

Zobrazuji všech 8 výsledků