Mikuláš Radek, RNDr., DSc.

Nar. 1964, studium geologie a paleontologie na PřF UK, postgraduální studium v Geologickém ústav AV ČR, v letech 1996–1997 post-doktorský pobyt na Univerzitě v Liverpoolu. Od doby vysokoškolských studií se zabývá studiem biogenního přepracování usazených hornin a jeho interpretací. Tato u nás dosud chybějící specializace mu umožnila podílet se na řadě projektů týkajících se přírodního prostředí v geologické minulosti, počínaje nejstaršími hlubokomořskými usazeninami Čech a konče archeologickými lokalitami střední doby kamenné. Podílel se dále např. na zpracování materiálů z Grónska a Jižní Ameriky. Kromě desítek recenzovaných odborných publikací je autorem řady popularizačních či diskusních příspěvků v časopise Vesmír a spoluautorem několika knižních titulů.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek