Novák Jiří, Ing., Ph.D.

Ing. Jiří Novák, Ph.D., (1971, Dvůr Králové nad Labem) po maturitě na Gymnáziu Dobruška vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (Lesnická a dřevařská fakulta). Následovalo licenční studium „Statistické zpracování dat“ na univerzitě Pardubice (závěrečná zkouška v roce 2004) a doktorské studium (obhajoba disertační práce na téma „Efekt výchovy borových porostů ve vztahu ke klimatu“ – titul Ph.D. v roce 2005) na ČZU v Praze, Fakulta lesnická a environmentální.

Je ředitelem Výzkumné stanice Opočno, která je jako odborný útvar organizačně začleněna do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jako výzkumný pracovník se podílí na řešení problematiky vlivu výchovy lesa a dalších pěstebních opatření na stabilitu, odolnost vůči působení abiotických činitelů a imisí a úpravu porostního prostředí. V rámci expertní a poradenské činnosti se podílí na službách Ministerstva zemědělství České republiky v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch a při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek