Opatrný Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

Prof. RNDr. Zdeněk OPATRNÝ, CSc., (1941, Týniště nad Orlicí) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor biologie – chemie, specializace fyziologie rostlin. Postgraduální studium absolvoval v ČAV a v roce 1972 obdržel tituly CSc. a RNDr. Docentská habilitace v oboru anatomie a fyziologie rostlin v roce 1999. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Je vedoucí laboratoře buněčné biologie a biotechnologie. Po řadu let je průběžně vedoucím/školitelem jedné až tří diplomových prací a autorem nebo spoluautorem více než 200 publikací.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky