Partyka Bogusław, P. ThMgr.

Absolvoval Wyžsze Seminarium Duchovne w Przemyślu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie a Papieski Fakultet Teologoczny we Wroclawiu. V současnosti působí jako administrátor farnosti v Náchodě.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky