Pilát Milan, Mgr.

Narozen r.1974. Vystudoval psychologii na FF MU v Brně, absolvoval výcvik v systemické rodinné terapii, postgraduálně studuje sociální psychologii na Fakultě sociálních studií MU Brno. Pracuje jako psycholog na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie Dětské nemocnice FN Brno a na částečný úvazek v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. Dále se podílí na výuce praxe a stáže v manželském a rodinném poradenství pro studenty psychologie FSS MU Brno. Pracovní zaměření zahrnuje zejména rodinnou terapii se zaměřením na psychosomatickou problematiku, psychoterapeutické a psychodiagnostické intervence u dětských pacientů na somatických odděleních, supervize dobrovolníků v nemocnici atd.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek