Plocek Karel, PhDr.

Nar. 1934 v Říčanech u Brna, po maturitě na nejstarším brn. gymnáziu studoval odb. psychologii na Fil. fakultě Masarykovy un. v Brně. Poté působil jako odb. psycholog ve zdravotnictví, krátce ve vězeňství a nejdéle v psychol. porad. S přestávkami působil jako externí učitel Psychol. ústavu FF MU v Brně, kde přednášel srovnávací, porad. a anal. psychologii. Od r. 1972 se začal věnovat soustavněji překladům z díla C. G. Junga. Do r. 1989 kolovala řada jeho překladů Jungových prací i prací Pierra Teilharda de Chardin v samizdatových podobách po celém Československu. Přeložil sám nebo se spolupracovníky většinu Jungových děl, jež u nás začala vycházet po r. 1989. Jeho překlad výboru z Jungových statí a z duchovní autobiografie Vzpomínky, sny, myšlenky, jenž vyšel r. 1994 pod názvem Duše moderního člověka, byl oceněn prémií Obce předkladatelů ČR a Nadací Českého lit. fondu při udělování Ceny J. Jungmanna v r. 1995. Ve své překlad. práci usiluje nejen o odb. a věd. přesnost, ale i vysokou jazykovou kulturu. Je vědeckým redaktorem devítisvazkového Výboru z díla C. G. Junga. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Collegium Jungianum Brunense a prvním čestným členem České společnosti pro anal. psychologii.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek