Pohunková Dagmar, MUDr.

Promovala v roce 1953 na LF UK Praha. Pracovala na inter. oddělení KÚNZ Ústí nad Labem (1953–55), v Ústavu zdrav. výchovy Praha (1955–58), na inter. odd. Prahy 2 – Nemocnice Na Slupi (1958–60), jako obvod. lékařka v OÚNZ Hořovice-Beroun (1960–68), jako vedoucí redaktorka nakladatelství Avicenum (1968–70), v Endokrinologickém ústavu Praha působila jako odborná pracovnice, ved. Organizačně metod. odd. a vědecká tajemnice (1970–90). V letech 1990–92 byla poradkyní ministra zdravotnictví (nehonorovaná funkce), 1991–94 šéfredaktorkou Zdravotnických novin. Od r. 1994 působí v Ústavu humanitních studií 1. LF UK v Praze (nyní Ústav soc. medicíny a veřejného Zdravotnictví) jako odborná asistentka. Složila atestaci z vnitřního lékařství, sociálního lékařství a endokrinologie. Absolvovala postgraduální studium nakladatelství na Fakultě publicistiky UK v Praze (1970–1970) zakončené státní zkouškou.

Od r. 1991 je členkou Centrální etické komise MZ ČR, od ledna 2002 do listopadu 2004 byla předsedkyní EK MZ ČR. Dále je členkou Bioetické komise Rady vlády ČR, členkou delegace ČR v CDBI (Řídící výbor pro bioetiku Rady Evropy) ve Štrasburku, předsedkyní etické komise Endokrinologického ústavu v Praze a členkou jeho vědecké rady a dále je členkou výboru Asociace Kolegií katolických lékařů ČR a Etického poradního sboru ČBK.

Publikační činnost: mimo práce v oboru endokrinologie (73 publikací) publikovala překlady etické a náboženské literatury v rámci „samizdatu“ a pro Křest. Akademii v Římě (Fulton Sheen, Pokoj v duši), je spoluautorkou Dokumentu Charty 77 o zdravotnictví, vydavatelkou samizdatové revue Salus. Autorsky a redakčně spolupracovala na publikaci Naše Víra (Charita, Zvon), na českém vydání Katechismu pro dospělé. Po roce 1989 překládá a publikuje v nakl. Vyšehrad (Guardini), Trinitas (Rahner, Guardini), Galen (Sloupky podél cesty) Akademia (Bocheński), časopisecky kmenově v Perspektivách jako členka redakční rady, dále ve Zdravotnických novinách atd.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek