Pokorný Petr, prof. ThDr., Dr.Sc., Dr.h.c.

Studium na Evang. teol. fakultách Praha, Bonn a Oxford. Působil jako evangelický farář, docent biblistiky, od r. 1968 na Evang. teol. fak. UK v Praze, od r. 1990 vedoucí katedry biblistika – Nový zákon, od r. 2000 ředitel Centra biblických studií Akademie věd ČR a UK v Praze.

Z velkého množství zveřejněných prací vybíráme malou část: Der Epheserbrief und die Gnosis (1965), Počátky gnose (1968), Výklad evangelia podle Marka (1974), Naděje věčného života v pozdním židovství a v prvotním křesťanství (1980), Tomášovo evangelium (1981), Vznik Christologie (1988), Píseň o perle, Tajné knihy starověkých gnostiků (1986), Der Brief des Paulus an die Kolosser (1987), Colossians. A Commentary (1991), Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii (1993), Literární a teologický úvod do Nového zákona (1993), Jesus in the Eyes of His Followers (1998).

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek