Prudký Martin, doc. ThDr.

Studium na Komenského bohoslov. fak. v Praze, dále Universiteet van Amsterdam (Nizozemí) a Regent’s Park College, Univ. Oxford (GB).

Pracovní činnost: 1985–90 farář ČCE, 1990–92 asistent, katedra Starého zákona na Evangelické teol. fak. UK v Praze, od r. 1992 docentem tamtéž.

Zveřejněno: Zvláštní lid Páně – křesťané a židé (2000), Podstatné posuny ve vztahu křesťanů k židům v poválečné éře, in: Teolog.sborník 1/99, 36-43, Výklad (společného) Písma. Nebezpečí teolog. antijudaismu při výkladu starozákonních textů, in: Getsemany 98 – 9//99, 212–220, spolueditor sborníku Dialog křesťanů a Židů (Vyšehrad 99).

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky