Ptáček Ondřej, Mgr.

Narozen v r.1979. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je studentem postgraduálního studia sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU (školitelem je prof. Vladimír Smékal). Zabývá se psychologií v paliativní péči a psychosomatikou. Pracuje v Manželské a rodinné poradně Bethesda jako psycholog a psychoterapeut a jako konzultant na Modré lince (krizová linka pro děti a mládež). Podílel se na projektu hospicového občanského sdružení Cesta domů, který se pokusil reflektovat stav a navrhnout zlepšení v oblasti péče o umírající v České republice.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek