Řoutil Michal, Mgr., Ph.D.

Michal ŘOUTIL (1973) působí na Ústavu východoevropských studií FF UK, kde se specializuje na ruskou středověkou kulturu, dějiny a kulturu staroobřadectví a problematiku ruského církevního rozkolu 17. století. Věnuje se rovněž studiu křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí jako překladatel, editor a odpovědný redaktor. Autorsky se podílel na knize Katastrofa křesťanů a je autorem knihy Nevěřící, odejděte!

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek