Ruczaj Maciej, Mgr., Ph.D.

Maciej RUCZAJ (1983) je polský politolog a publicista dlouhodobě žijící v Praze, kam se přestěhoval v mládí s rodiči. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2015 získal doktorský titul za dizertační práci zabývající se irským nacionalismem. V současnosti působí v Polském institutu v Praze jako jeho ředitel. Ve svých textech se věnuje především polským a českým politickým a společenským otázkám nebo historii – v minulosti spolupracoval například s Lidovými novinami, slovenským Týždnem nebo polskou revue Międzynarodowy Przegląd Polityczny. Je editorem a spoluautorem řady publikací o polských dějinách, politickém myšlení a kultuře.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky