Slabá Eva, Mgr.

Narodila se 10. září 1980 v Ledči nad Sázavou, Od r. 1986 bydlí v Pelhřimově. Je svobodná. Základní školu navštěvovala v Pelhřimově (od třetí třídy s rozšířenou výukou jazyků). Od roku 1995 studovala na gymnáziu v Táboře se zaměřením na jazyky. Ve školním roce 1997/98 strávila 10 měsíců studijního pobytu v USA. Seznámila se s životem, kulturou, historií a způsobem studia v této zemi a prohloubila si znalosti v anglickém jazyce. Po návratu přestoupila na gymnázium v Pelhřimově, které zakončila maturitou. V r. 1998 složila základní státní zkoušku z anglického jazyka s velmi dobrým prospěchem. V r. 2004 dokončila studium na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor anglický jazyk – český jazyk). Ve třetím ročníku absolvovala půl roční stáž ve Velké Británii na univerzitě ve Worcesteru. Její studium bylo zaměřené na literaturu a pedagogiku. Od roku 2004 byla zaměstnána jako učitelka anglického a českého jazyka na pelhřimovském gymnáziu (na částečný úvazek zde pracovala již ve čtvrtém ročníku studia na VŠ). V roce 2006 si rozšířila vzdělání studiem oboru českého jazyka pro třetí stupeň. Po skončení škol. roku 2005/2006 rozvázala pracovní poměr na gymnáziu Pelhřimov a odjela na roční dobrovolnou službu do Indie.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek