Sláma Petr, Mgr., Th.D.

Nar.1967, studium teologie v Praze, Jeruzalémě a Oxfordu. Evangelický farář, odb. asistent na Ev. teologické fakultě UK na katedře Starého zákona. Autor recenzí, úvah a studií z biblistiky a judaistiky, překladatel odborné literatury (Stemberger, Flusser, Yegar). Dlouhodobě zaujat shodami i rozdíly židovského a křesťanského čtení Starého zákona, otázkou dějinnosti Bible, ale také hledáním spirituality přiměřené Bibli i současnosti, z otázek současných pak morálními aspekty poválečného vyhnání československých Němců.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky