Šmíd Marek, doc. PhDr. et PaedDr., Ph.D.

Marek ŠMÍD (1970, Praha) studoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK. V roce 2005 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil práci Vztah T. G. Masaryka a české Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století. V letech 2006–2009 absolvoval doktorské studium na Ústavu politologie FF UK. Nyní působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v Historickém ústavu Filozofické fakulty jako docent pro obor české dějiny (jmenován k 1. květnu 2017). Pracuje i na Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK v Praze. Zabývá se evropskými a českými církevními dějinami 19. a 20. století, v posledních letech zejména zahraniční politikou Vatikánu. Od roku 2008 systematicky bádá ve vatikánských archivech. V roce 2017 ukončil bakalářské studium teologie na Teologické fakultě JU. V loňské roce vydal knihu Vatikán a německý nacismus 1923–1945.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek