Šolle Miloš, PhDr., CSc.

Studium na Filosofické fak. UK, obor klasická a prehistorická archeologie a dějiny umění. Kandidatura 1960.

Pracovní činnost: vědecký prac. Státního archeolog. ústavu později zařazeného do Archeolog. ústavu ŠAV, jako vrchní komisař st. a osvět. služby, v Akademii jako ved. vědecký pracovník. Výzkum předkeltských, slovanských a středověkých sídelních center, zvláště na Kouřimsku, na Mělnicku (Hradsko u Mšena) a na Budči.

Zveřejněno: Počátky helénské civilizace (1949), Stará Kouřim a projevy velkomorav. hmotné kultury v Čechách (1966), Kouřim v průběhu věků (1981), Staroslovanské hradisko (1983), Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu (1996), Hradsko na Kokořínsku – Canburg franckých análů (1998), Po stopách přemyslovských Děpolticů (2000) – uvedena pouze část publikací, další rozsáhlé studie a články, činnost popularizační, literární a přednášková.

Zobrazuji všechny 3 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 3 výsledky