Šrobár Štefan, Ing. Mgr., CSc.

Po absolvování Agronomické fakulty (odbor fytotechnický) Vysoké školy zemědělské v Nitře dokončil vědeckou aspiranturu na Slovenské akademii věd v Ivanke pri Dunaji. Po získání vědecké hodnosti kandidáta věd pracoval jako vědecký pracovník v oboru ochrany rostlin. Absolvoval také studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Napsal mnoho článků v odborných časopisech (Evangelicus, Teologické texty, Zrno), a též knižní publikace. V současnosti se věnuje přednáškové a publikační činnosti v oblasti environmentalistiky, filozofie, etiky a teologie. Koná přednášky pro místní skupiny České křesťanské akademie, pro VKH Brno a Praha, na různých sympóziích, konferencích a vysokých školách. Žije v Bratislavě.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek