Stráníková Klára Marie Blanka, ThLic. Mgr.

Narodila se 8.1.1971 v Litomyšli, vyrůstala v nevěřící rodině, v patnácti letech uvěřila. Po maturitě na gymnáziu v Litomyšli vystudovala Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě a dálkově křesťanskou výchovu na teologické fakultě UP v Olomouci. V roce 1993 vstoupila do noviciátu Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži. Po slibech v roce 1995 učila pět let na prvním stupni církevní základní školy v Kroměříži. Od roku 2000 do r. 2002 studovala na Claretianu – Institutu teologie zasvěceného života na Lateránské univerzitě v Římě. Po návratu jí byla svěřena formace kandidátek SCSC, v létě převezme noviciát. Zájmy: příroda, především pěší putování, hudba, četba…

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek