Stříbrný Jan, PhDr.

Filozof. fak. UK 1968–1973 (historie-čeština), tajné studium teologie 1980–1989. Zaměstnán ve Svazu protifašistických bojovníků, zodpovědný za historicko-dokumentační komise (1974–1990), poté v Historickém ústavu Armády ČR, historik 2. odboje (1990–1994). Od 1995 pracuje v České křesť. akademii, 2. viceprezident, zodpovědný za historické výzkumné projekty – v současnosti Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. stol. Publikace (mj.): Duchovní v koncentračních táborech. In: Češi v nacistických koncentračních táborech, káznicích a věznicích. Sborník z věd. konference. Praha 1996, s. 56–63. Židovští vojenští duchovní a židovská otázka v čs. vojsku na západě v letech 1939–1945. Příběh Alexandra Krause a JUDr. Hanuše Rebenwurzela-Rezka. In: Postavení a osudy židovského obyv. v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Sborník studií. Praha 1998, s. 162–220. Katolická církev v českých zemích v čase dvou totalit. In: České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Brno 2000, s. 78–115. Hesla pro Lexikon für Theologie und Kirche, sv. 10. Herder/Freiburg im Breisgau 2001 – Tomášek František (s. 103), Tschechische Republik (s. 277–279) a Tschechoslowakei (s. 279–283). Příspěvek Die Rolle der Kirchen im Protektorat pro Collegium Carolinum, München 2007 (v rukopise).

Zobrazen 1. – 9. z 11 výsledků

List of products

Zobrazen 1. – 9. z 11 výsledků