Suchánkovi Vladimír a Jindřich

Filmař, filmový historik a pedagog Palackého univerzity v Olomouci Vladimír Suchánek je autorem původní české koncepce spirituálního filmu. Sumu svých teoretických a teologických názorů shrnul v knize Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu s podtitulem Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti (2002), jež vznikla prohloubením jeho disertační práce Umělecké dílo jako mystagogie (1996), a dále ji rozvinul ve svazku nazvaném A vdechl duši živou… s podtitulem Úvod do duchovních souvislostí animovaného a trikového filmu (2004).

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek