Susa Zdeněk, doc. MUDr., CSc.

Narozen 1942 v Praze. Od roku 1966 lékař s pestrou praxí na různých pracovištích, vzhledem k angažmá k církvi opakovaně donucen ke změně místa. Proto CSc. až v roce 1991, habilitace v roce 1993.

V současnosti učí vnitřní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zvláště dýchacími funkcemi, plicními nemocemi a vztahy mezi plícemi a srdcem. Učí také na vyšší odborné škole Jabok a jako externí učitel v bakalářském studiu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Činný v Českobratrské církvi evangelické, od roku 1970 jako redaktor církevních tiskovin, pak ve vedení mládeže, od roku 1983 ordinovaný presbyter (oprávněný sloužit slovem i svátostmi). Od roku 1990 seniorátní kurátor pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické. V letech 1991–1997 synodní kurátor (jeden ze dvou nejvyšších představitelů této církve). V letech 1992–2002 člen Rady Českého rozhlasu (1992–1997 její předseda), v letech 1998–2002 člen koordinační rady Česko-německého diskusního fóra. Od roku 2005 předseda správní rady Hospice Štrasburk v Praze. V letech 1991–1996 putoval po etapách z Prahy do Santiaga de Compostela a ve vlastním nakladatelství o tom vydal knihu Ultreia.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek