Tichý Ladislav, P. doc., Th.D.

Nar. 1948 v Olešnici na Moravě, studoval teologii v Olomouci v letech 1968–73. R. 1973 vysvěcen na kněze. Postgraduální studium teologie v Litoměřicích zakončil doktorátem r. 1984. V 80. letech přednášel na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích latinu a biblické vědy, především Nový zákon. Od r. 1990 působí na Cyrilometodějské teol. fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na katedře biblických věd. V r. 1993 se habilitoval pro obor biblické vědy Starého a Nového zákona. V letech 1991–97 byl děkanem fakulty. Nyní je vedoucím katedry bibl. věd a přednáší novozákonní exegezi. Publikoval mj. Slovník novozákonní řečtiny (Olomouc 2001).

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky