Vališ Zdeněk, PhDr.

Nar. 1955, Filosofická fakulta University Karlovy, obor archivnictví a historie (1979). Až do r. 1993 pracoval ve Vojenském historickém archivu v Praze, poté působil do r. 1998 v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, od léta 1999 na volné noze, 2002–2003 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Autor řady životopisných publikací, např. Armádní generál Alois Liška (1991), Generál Heliodor Píka (1993), Generál Karel Janoušek (1997), je spoluautorem knih Vojenské osoby odsouzené státním soudem (1993), Generál Karel Kutvašr (1993), Generál Jaroslav Vedral-Sázavský (1994) a další.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky