Viktora Adam, MgA.

Adam VIKTORA (1973, Plzeň) vystudoval konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Ch. Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech např. u Tagliaviniho, Erickssohna, Koimanna a Haselböcka. Jako dirigent, varhaník, hráč na harmonium či sbormistr vystupoval na hudebních festivalech u nás i v zahraničí. Jeho koncertní činnost ho zavedla do většiny evropských zemí. Přednášel a koncertoval na varhanních kongresech ve Švédsku a Chorvatsku, nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi.

Velký zájem věnuje studiu historických varhan a aktivitám usilujícím o jejich záchranu a propagaci. Působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan. Publikuje v českém i zahraničním odborném tisku a aktivně spolupracuje na mezinárodním projektu „Varhany – evropská kulturní hodnota“.

Je ředitelem Českého varhanního festivalu. Od roku 1998 vyučuje varhanní hru na konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři.

Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, s nímž natočil několik velmi úspěšných CD s nově objevenými díly českých barokních skladatelů.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek