Vodičková Stanislava, DiS.

Narozena 1965. Vzdělání: SOŠ polygrafická, VOŠ publicistiky, obor politicko-sociální, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů. Jako grafička se uplatnila při pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů. Působila i na Ministerstvu financí při archivaci dokumentů a od r. 2008 jako redaktorka v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorkou monografie o kardinálu Beranovi (Uzavírám vás do svého srdce). Též píše popularizační články i studie v odborných periodikách a sbornících.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek