Wasserbauer Zdenek, Mons. ThLic. Ing., Th.D

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., (1966, Nové Město na Moravě) byl 23. ledna 2018 jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze. Zdenek Wasserbauer vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a poté získal titul inženýr na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené KTF v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na Papežskou lateránskou univerzitu do Říma. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na postgraduálním studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia doktorskou prací na téma Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí.

V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. K 1. říjnu 2010 byl jmenován farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován. 18. června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Současně byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky