Wernisch Martin, ThDr.

„Kádrové důvody“ FF UK mu usnadnily volbu mezi archivnictvím a teologií. Studoval 1982–8 na evangelických fakultách v Praze a Curychu, 1990–1 v Tübingen; mezitím vikářem v Chomutově. Od návratu z Německa vyučuje na ETF UK historické teologii (církevním dějinám); promován 1992, habilitován 2003. Po léta se účastnil i práce ekumenických komisí.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky