Katalogové číslo: 428 Kategorie:

Popis

Moderuje Mgr. Beránek, publikační ředitel nakladatelství Portál.

Pešková, prof.

Bez podrobností.

Šandera Petr, ThDr.

Studium na Husitské teol. fak. v Praze a Evangelické teol. fak. na Karl-Ruprechts-Universität Weidelberg. Je duchovním Církve čs. husitské, tč. jako biskup brněnské diecéze. Činnost: Výuka starého zákona (+ Hermeneutika) na Institutu ekum. studií v Praze. Oblast studijních zájmů: Starý zákon, teorie výkladu, judaismus, vztahy judaismus-křesťanství. Přednášky pro církev. kurzy a semináře, drobné literární příspěvky.

Smetana Pavel, Mgr.

VPŠS v Praze 5 (1952–56), Komenského bohoslovecká evang. fak. Praha (1956–61), postgraduální studium New College Edinburgh – Skotsko (1969–70). Farář Českobratrské církve evangelické, synodní senior ČCE od r. 1991, předseda Ekumenické rady církví od r. 1996. Zveřejněny odborné články a statě menšího charakteru v domácích i zahraničních periodikách.

Sokol Jan, prof. PhDr., Ph.D., CSc.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., (* 18. dubna 1936 v Praze) je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních univerzitách, zejména na evropská a filosofická témata. Pracoval jako zlatník, mechanik, v letech 1964–90 vedl vývoj software ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Dálkově studoval matematiku, pak antropologii na UK (1993). Profesorem byl jmenován v roce 2000. Je signatářem Charty 77. V letech 1990–92 byl poslancem a místopředsedou Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR, v roce 1998 ministrem školství a v roce 2003 koaličním kandidátem na prezidenta republiky. Nyní působí jako profesor filozofie, proděkan FHS UK. Přeložil přes 20 knih, v letech 1965–79 byl členem překladatelské skupiny pro ekumenický překlad Nového zákona.

Volný Vladislav, Mgr.

Studium na Slovenské evangelické teol. fak. v Bratislavě a Křesťanské teol. fak. ve Varšavě. Do r. 1991 farář ve sborech Orlová a Havířov, od r. 1991 biskupem Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Předseda Ekum. rady církví v ČR v letech 1993–94 a od r. 2001. Od r. 1995 přednáší na Pedag. fak. Ostravské univerzity na katedře Křesťanské výchovy dějiny teologie, Symboliku a Ekumenu. Zveřejněno: Všechno má svůj čas (1999), publik. činnost v domácím i zahraničním tisku a řada článků doma i v zahraničí.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

, , , ,

Velikost audionahrávky 102 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Hledání společných hodnot 3. tisíciletí“