Katalogové číslo: 511 Kategorie:

Bugel Walerian, P. ThDr.

Absolvoval ZŠ a gymnázium s polským vyuč. jazykem v Č. Těšíně, CM bohoslov. fak. v Litoměřicích a v Olomouci, Ekumen. institut Katol. Univerzity v Lublinu (Polsko), denní i externí studium. Promoce magisterská 1991, licenciát ekum. teol. 1993, doktorát 1998. Služba pastorační u vysokoškoláků na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v Lublinu, dále v mnoha farnostech v rámci výpomoci jak v ČR, tak na Slovensku a Polsku. V rámci vědecko-pedagogické činnosti působil jako odb. asistent na Gréc.-kat. bohosl. fak. Univerzity P.J.Šafárika v Prešově (94–95), dále jako lektor byzantské liturgiky.

Zveřejněno: Škola modlitby (1994), Škola liturgie (1994), Matka naší víry (1994), Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví (2000), W obawie o wlasna tožsamość, Eklezjologia Unii Užhorodzkiej (Lublin 2000), překlad katol.-pravoslavných konsensů na celosvětové úrovni (2001), dále 30 článků, 12 recenzí, 6 dalších překladů, 4 redakce publikací, 1 encyklopedické heslo. Bohatá přednášková činnost v ČR, na Slovensku i v Polsku, rozhlasové pořady pro rádio Proglas (od r. 1997 nepřetržitě): cyklus „Církevní učitelé dnešku“ věnovaný patrologii, cyklus „Krůčky k jednotě“ věnovaný ekumenismu, cykly meditací „Denní tichá chvíle“.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

Velikost audionahrávky 85 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Rozmanitost liturgie v katolické církvi“