Katalogové číslo: 993 Kategorie: Štítky: ,

Ambros Pavel, prof., Th.D.

Narodil se 19. 9.1955 v Přílepech, okr. Kroměříž. V červenci 1976 tajně vstoupil do České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V r. 1982 ukončil studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK se sídlem v Litoměřicích a byl vysvěcen na kněze. R. 1995 obhájil na Papežském východním ústavu v Římě svoji doktorskou práci s názvem Stopy spirituality křesťanského východu v Čechách a na Moravě a jejich aktuálnost v dnešní době. Habilitoval se v r. 1997 na CMTF UP, kde obhájil habilitační práci s názvem Křesťan a život ve světě; Odkaz předkoncilní diskuze teologie laikátu a dokumentů Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve. Na základě této obhajoby byl jmenován docentem pro obor pastorální teologie. V r. 2002 byl jmenován profesorem v oboru teologie.

Po absolvování VŠ působil do r. 1990 v několika farnostech Olomoucké arcidiecéze jako kaplan a administrátor. V r. 1990 byl jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Spolupodílel se na přípravě katechetického kurzu v Olomouci, spolupracoval na vydávání nových učebnic náboženství a pracoval mezi vysokoškolskou mládeží. V letech 1991–1995 studoval na fakultě východní teologie Papežského orientálního ústavu v teologicko-patristické sekci. Roku 1991 byl Kongregací pro katolickou výchovu jmenován spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě a po třech letech byl svými představenými povolán do pracovního týmu, který vedl mezinárodní kolej „Al Gesu“ rovněž v Římě.

Od r. 1995 přednáší na CMTF UP jako odborný asistent pastorální a spirituální teologie. V r. 1997 byl jmenován vedoucím Katedry pastorální a spirituální teologie na této fakultě. Od r. 1996 je ředitelem kulturního a badatelského centra České provincie TJ Centrum Aletti v Olomouci. V letech 1997–2003 byl děkanem CMTF UP v Olomouci. Těžištěm jeho zájmu jsou otázky kontinuity a diskontinuity křesťanských tradic, „nové evangelizace“, inkulturace a studií křesťan. Východu.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

Velikost audionahrávky 78 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Ruská mentalita a spiritualita“